Det finns ingen som är värd dyrkan förutom Allah

لَا إِلَهَ إلاَّ اللهُ

Det finns ingen som är värd dyrkan förutom Allah!

Lâ ilâha illallâh!

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 6/381 nr 3346 och Muslim 4/2208 nr 2880.

Åkallan i samband med rädsla

Kategorier