Jag söker skydd vid Allahs fullkomliga ord från det onda Han har skapat

أعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللـهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

Jag söker skydd vid Allahs fullkomliga ord från det onda Han har skapat.

A'ûthu bikalimâtil-lâhit-tâmmâti min sharri mâ khalaq.

Muslim 4/2080 nr 2708.

Åkallan i samband med vistelse på en plats [under en resa eller annars]

Kategorier