Fri från alla brister och Helig

سُبُّوحٌ، قُدُّسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Fri från alla brister och Helig; änglarnas och andens Herre.

Subbûh, Quddûs, Rabbul-malâ'ikati war-rûh.

Muslim 1/353 nr 487, Abû Dâwûd 1/230 nr 872.

Åkallan i sudjûd (nedfall i bönen)

Kategorier