I Allahs Namn

بِسْمِ اللَّـهِ

بِسْمِ اللَّـهِ في أوَّلِهِ وآخِرِهِ

Innan man börjar äta skall man säga:

I Allahs Namn

Om personen glömmer att säga det innan han börjar äta, så skall han när han kommer på det säga:

I Allahs namn; i dess början och slut.

Bismillâh

Bismillâhi fî awwalihi wa âkhirihi

Abû Dâwûd 3/347 nr 3767, At-Tirmidhî 4/288 nr 1858. Se även Imam Al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 2/167.

Åkallan innan man skall äta

Kategorier