Att göra âdhân

Att göra âdhân – böneutropet.

Al-Bukhârî 1/151 nr 608 och Muslim 1/291 nr 389.

Åkallan mot satan och hans viskningar

Kategorier