Dhikr och koranläsning

Att göra dhikr och recitera Koranen.

Muslim 1/539 nr 780.

Åkallan mot satan och hans viskningar

Kategorier