Jag söker skydd hos Allah

أعُوذُ بِاللـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Jag söker skydd hos Allah från den utstötte satan.
Därefter skall man spotta lätt [tre gånger] mot sin vänstra sida.

A'ûthu billâhi minash-shaytânir-radjîm.

Muslim 4/1729 nr 2203.

Åkallan mot satans viskningar [och tvångstankar] under bönen och recitationen av Koranen

Kategorier