Törsten har försvunnit

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شاء الله

Törsten har försvunnit, venerna återfuktats och belöningen bekräftats, om Allah vill[1].

Thahabadh-dhama wabtallatil-'urûq, wa thabatal-adjru inshâ´Allah.

Abû Dâwûd 2/306 nr 2357 och andra. Se även Imam al-Albânîs Sahîh ul-Djâmî’ 4/209 nr 4678.

1. Belöningen för fastan är bekräftad, men individens belöning är under Allahs vilja. I denna åkallan finns även en allmän uppmaning till att göra goda handlingar, även om de skulle vara utmattande, då tröttheten försvinner men belöningen finns kvar.

Åkallan när den fastande bryter sin fasta

Kategorier