Allah är tillräcklig, ingen är oberoende av Honom

الـحَمْدُ للـهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيٍّ ولا] مُوَدَّعٍ، ولا مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا

Alla lovprisningar tillkommer Allah; mycken, uppriktig, välsignad lovprisning. Allah är tillräcklig, ingen är oberoende av Honom utan alla är i behov av Honom, vår Herre![1]

Alhamdu lillâhi hamdan kathîran tayyiban mubârakan fîh, ghayra [makfiyyin wa lâ] muwadda'in, wa lâ mustaghnan 'anhu Rabbanâ.

Al-Bukhârî 6/214 nr 5458 och at-Tirmidhi 5/507 nr 3456.

1. ”Människor! Inför Gud är ni de fattiga och Gud är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer”. [Koranen 35:15] Se även Koranen 6:14

Åkallan när man är färdig med maten

Kategorier