Frid vare med er i denna boning

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الـمُؤْمِنِينَ، والـمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، [وَيَرْحَمُ اللَّهُ الـمُستَقْدِمينَ مِنَّا والـمُستأخِرينَ] أسألُ اللَّهَ لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ

Frid vare med er i denna boning, sanna troende och muslimer. Vi kommer – om Allah vill – att sluta oss till er. [Må Allah ha barmhärtighet över den förste till den sista av oss] Jag ber Allah att skona oss och er.

Assalâmu 'alaykum ahlad-diyâri, minal-mu´minîna walmuslimîn, wa innâ inshâ´Allahu bikum lâhiqûn [wa yarhamullâhul-mustaqdimîna minnâ walmusta´khirîn] as´alullâha lanâ wa lakumul- 'âfiyah.

Muslim 2/671 nr 975, Ibn Mâdjah 1/494 nr 1547. Det som är mellan parentesen finns i Muslim 2/671.

Åkallan när man besöker gravplatsen

Kategorier