Jag ber om Din godhet

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَّامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إَنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

Man går ut med den vänstra foten först och sedan säger man:
I Allahs Namn. Må Allah upphöja och bevara Allahs sändebud. Allah! Jag ber om Din godhet. Allah! Skydda mig från Satan den utstötte.

Bismillâh wassalâtu wassalâmu 'alâ rasûlillâh, Allahumma innî as´aluka min fadhlik, Allahumma-a'simnî minash-shaytânir-radjîm.

Abû Dâwûd nr 466, Al-Albânî Sahîhul-Jâmi' as-Saghîr (nr 4591). Ibn As-Sunni (nr 88). God enligt Al-Albâni. Abû Dâwûd 1/126. Se även al-Albânîs, Sahîhul-Jâmi'as-Saghîr 1/528.) Se även Sahîh Ibn Mâdjah 1/129.

Åkallan när man går ut från moskén

Kategorier