Be Allah om Hans nåd och ynnest

Om ni hör tuppen gala skall ni be Allah om Hans nåd och ynnest, ty den har sett en ängel. Om ni hör åsnan skria skall ni be om Allahs skydd mot satan, ty den har sett en djävul.

Al-Bukhârî med al-Asqalânis Fath-ul-Bârî 6/350 nr 3303 och Muslim 4/2092 nr 2729.

Åkallan när man hör tuppen gala och åsnans skri

Kategorier