Jag söker skydd hos Allah

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ". [بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَّامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ] "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

Jag söker skydd hos Allah den Väldige och vid Hans ädla ansikte och eviga makt från den utstötte djävulen.
[I Allahs Namn, och må Allah upphöja och bevara Allahs sändebud. Allah! Öppna för mig dörrarna till Din nåd.]

A'ûthu billâhil-'Adhîm, wa bi-wadjhihil-karîm, wa sultânihil-qadîm, minash-shaytânir-radjîm.
[Bismillâh, wassalâtu wassalâmu 'alâ rasûlillâhi. Allahum-maftah lî abwâba rahmatik.]

Abû Dâwûd nr 466, al-Albânî, Sahîh ul-Jâmi' as-Saghîr (nr 4591). Ibn as-Sunni (nr 88), god enligt al-Albâni. Abû Dâwûd 1/126. Se även al-Albânîs Sahîh ul-Jâmi'as-Saghîr 1/528, Muslim 1/494. Det finns också en rapportering i Sunan Ibn Mâdjah av Fâtimah [radhiya Allahu anhâ]: "Allah, förlåt mig mina synder och öppna dörrarna till Din nåd för mig." Den är autentisk enligt Al-Albânî på grund av andra stödjande hadither. Se Sahîh Ibn Mâdjah 1/128–9. Det inom parentes är rapporterat av Anas bin Mâlik.

Åkallan när man stiger in i moskén

Kategorier