Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah

لَا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ وَلَهُ الـحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الـخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är En och Han har ingen vid Sin sida. Till Honom hör Herraväldet och all pris. Han ger liv och död och Han lever och dör inte. I Hans hand ligger det goda och Han är kapabel till allting.

Lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, lahul-mulku wa lahul-hamd, yuhyî wa yumît, wa Huwa hayyun lâ yamût, biyadihil-khayru, wa Huwa 'alâ kulli shay´in qadîr.

At-Tirmidhî 5/291 nr 3429, Al-Hâkim 1/538. Ibn Mâdjah nr 2235. Imam Al-Albânî verifierade den som god (hasan) i Sahîh Ibn Mâdjah 2/21 och i Sahîh ut-Tirmidhî 3/152.

Åkallan när man stiger in på en marknad eller handelsplats

Kategorier