Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah

لَا إلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ، لَا إلَهَ إلا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَريْمِ

Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, al-Adhîm[1], al-Halîm[2]. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, den väldiga tronens Herre. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, himlarnas, jordens och den ädla tronens Herre.

Lâ ilâha illallâhul-'Adhîmul-Halîm, lâ ilâha illallâhu Rabbul-'arshil-'adhîm, lâ ilâha illallâhu Rabbus-samâwâti wa Rabbul-ardh wa Rabbul-'arshil-karîm.

Al-Bukhârî 7/154 nr 6346, Muslim 4/2096 nr 2730.

1. ”Den Väldige”
2. ”Den Överseende”. Han skyndar inte med att straffa utan benådar, förlåter, döljer och överser synder och fel.

Åkallan vid ångest och bedrövelse

Kategorier