Ingen har rätt att dyrkas förutom Du

لَا إِلَه إِلاَّ أنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ

Ingen har rätt att dyrkas förutom Du! Fri är Du från alla brister! Jag har gjort orätt mot mig själv.

Lâ ilâha illâ Anta subhânaka innî kuntu minadh-dhâlimîn.

At-Tirmidhî 5/527 nr 3505. Al-Hâkim som även ansåg den vara autentisk och Imam adh-Dhahabî höll med 1/505. Se även Sahîh ut-Tirmidhî 3/168.

Åkallan vid ångest och bedrövelse

Kategorier