Efter att böneutroparen kallat till bön

Efter att böneutroparen kallat till bön och du repeterat efter honom bör du be Allah att upphöja profeten (ﷺ).

Muslim 1/288 nr. 384

Åkallan vid böneutropet

Kategorier