Mellan böneutropet [adhân] och iqamâh

Mellan böneutropet [adhân] och iqamâh gör du åkallan för dig själv, för sannerligen så avvisas inte en åkallan under den tiden.

At-Tirmidhî nr 212, Abû Dâwûd nr 521, Ahmad 3/119. Se även Irwâ ul-Ghalîl 1/262.

Åkallan vid böneutropet

Kategorier