Och jag vittnar om att ingen

وَأَنَا أَشَْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّاً وَبِمُحَمَّدٍ رِسُولاً وَبِالإِْسلاَمِ دِيناً

Och jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida, och att Muhammed är Hans tjänare och sändebud. Jag är nöjd med Allah som Herre, Muhammed som sändebud och islam som religion.[1]

Detta sägs efter att böneutroparen är klar med böneutropet.

Wa anâ ash-hadu an lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, wa anna Muhammedan 'abduhu wa rasûluh, radhîtu billâhi Rabba, wa bi-Muhammedin rasûla, wa bil islâmi dîna.

Muslim 1/290 och Ibn Khuzaymah 1/220.

1. Dvs. jag är nöjd med Allah som min Herre som styr över allt, som är den ende sanne guden. Och jag är nöjd med Muhammed som ett sändebud från Allah, så jag följer honom i allt det som han kom med. Jag lyder hans befallningar och håller mig borta från det han förbjöd, och jag är nöjd med islams lagar och regler.

Åkallan vid böneutropet

Kategorier