Under böneutropet

Repetera det som böneutroparen säger, förutom då han säger:
Hayya 'alas-Salâh [skynda till bön] och Hayya 'alal-Falâh [skynda till framgång]. Här bör du istället säga: Lâ hawla wa lâ quwwata 'illâ billâh: Det finns ingen rörelse och ingen styrka förutom med Allahs hjälp och vilja.

al-Bukhârî 1/152, Muslim 1/288

Åkallan vid böneutropet

Kategorier