Allah! Jag söker skydd vid Din belåtenhet mot Din vrede

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

Allah! Jag söker skydd vid Din belåtenhet mot Din vrede och vid Din förlåtelse mot Ditt straff. Jag söker skydd hos Dig från Dig . Jag kan inte räkna de lovprisningar Du förtjänar - Du är som Du har prisat Dig själv.

Allahumma innî a'ûthu biridhâka min sakhatik, wa bimu'âfâtika min 'uqûbatik, wa a'ûthu bika mink, lâ uhsî thanâ´an 'alayk, Anta kamâ athnayta 'alâ nafsik.

Abû Dâwûd nr 1427, Ibn Mâdjah nr 1179, An-Nasâ’î 1/252, At-Tirmidhî nr 3561, Ahmad 1/96, 118, 150. Se även Al-Albânîs, Sahîh ut-Tirmidhî 3/180, Sahîh Ibn Mâdjah 1/194, och Irwâ ul-Ghalîl. 2/175.

Åkallan vid Qunût i Witr-bönen

Kategorier