Allah! Vägled mig [tillsammans] med dem som Du har väglett

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وتَولَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أعْطَيْتَ، وقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ فَإنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Allah! Vägled mig [tillsammans] med dem som Du har väglett, skona mig med dem Du har skonat , ta hand om mig med dem Du har tagit hand om, välsigna mig i det Du har gett [mig] och skydda mig från det onda Du har beslutat. Sannerligen är det Du som dömer och Du döms inte. Den Du tar till bundsförvant förnedras inte och den Du tar till fiende upphöjs inte. Välsignad och upphöjd är Du vår Herre.

Allahum-mahdinî fîman hadayt, wa 'âfinî fîman 'âfayt, wa tawallanî fîman tawallayt, wa bârik lî fîmâ a'atayt, wa qinî sharra mâ qadhayt, fa'innaka taqdhî wa lâ yuqdhâ 'alayk, 'innahu lâ yathillu man wâlayt, [wa lâ ya 'izzu man 'âdayt] tabârakta Rabbanâ wa ta'âlayt.

Abû Dâwûd nr 1425, Ibn Mâdjah nr 1178, an-Nasâ´î 1/252, At-Tirmidhî nr 464, Ahmad 1/200, Ad-Dârimî 1/373, Al-Hâkim 3/172, och Al-Bayhaqî 2/209,497,498. Se även Al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 1/144 Sahîh Ibn Mâdjah 1/194, och Irwâ ul-Ghâlîl 2/ 172. Det som är mellan parentesen finns i Al-Bayhaqî.

Åkallan vid Qunût i Witr-bönen

Kategorier