Allah! Vi dyrkar endast Dig och till Dig ber vi

اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، ونَخْشَى عَذَابَكَ، إنَّ عَذَابَكَ بالكَافِريْنَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ، ونَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الـخَيْرَ، وَلا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنخْضَعُ لَكَ، وَنخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ

Allah! Vi dyrkar endast Dig och till Dig ber vi och faller ned i sudjûd. Vi skyndar oss till att dyrka och tjäna Dig. Vi hoppas på Din nåd och fruktar Ditt straff, säkerligen kommer Du att straffa förnekarna. Allah! Vi söker Din hjälp och Din förlåtelse och vi prisar Dig. Vi förnekar Dig inte utan vi tror på Dig. Vi underkuvar oss Dig och avsvär oss de som förnekar Dig.

Allahumma iyyâka na'bud, wa laka nusallî wa nasdjud, wa ilayka nas'â wa nahfid, nardjû rahmatak, wa nakhshâ 'athâbak, inna 'athâbaka bilkâfirîna mulhaq. Allahumma innâ nasta'înuka, wa nastaghfiruk, wa nuthnî 'alaykal-khayr, wa lâ nakfuruk, wa nu´minu bik, wa nakhdha'u lak, wa nakhla'u man yakfuruk.

Al-Bayhaqî i Sunan al-Kubrâ och han ansåg kedjan vara autentisk. Al-Albânî sa i al-Irwâ' ul-Ghalîl 2/170 att dess kedja är autentisk, dock är det 'Umars (radhiya Allahu ’anh) uttalande.

Åkallan vid Qunût i Witr-bönen

Kategorier