Jag söker skydd vid Allahs fulländade ord

أَعُوذُ بِكَلِمَـاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وأنْ يَحْضُرُون

Jag söker skydd vid Allahs fulländade ord från Hans ilska, straff, tjänares ondska samt djävularnas uppmaningar och deras närvaro.

A'ûthu bikalimâtil-lâhit-tâmmâti min ghadhabihi wa 'iqâbih, wa sharri 'ibâdih, wa min hamazâtish-shayâtîni wa an yahdhurûn.

Abû Dâwûd 4/12 nr 3893, Se även Al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 3/171.

Åkallan vid sömn när man är rädd eller känner sig ensam, ängslig

Kategorier