Jag söker tillflykt hos Dig

[بِسْمِ اللهِ] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُْثِ وَالْخَبَائِثِ.

I Allahs Namn. Allah! Jag söker tillflykt hos Dig från de manliga och kvinnliga djävlarna.

[Bismillâh] Allahumma innî 'a'ûthu bika minal-khubthi walkhabâ´ith.

Al-Bukhârî 1/45, Muslim 1/283. Tillägget ”Bismillâh” i början rapporterades från Sa’îd bin Mansûr. Se Fathul-Bârî 1/244.

Åminnelse när man går in på toaletten

Kategorier