Fri från alla brister är Konungen

سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ رَبِّ الـمَلائِكَةِ والرُّوحِ

Fri från alla brister är Konungen, al-Quddûs. Änglarnas och andens Herre.

[Subhânal-Malikil-Quddûs sägs tre gånger. Den tredje gången säger man det lite högre så att det hörs och lägger till frasen: Rabbil-malâ´ikati warrûh. ]

Subhânal-Malikil-Quddûs. Rabbil-malâ´ikati warrûh.

An-Nasâ’î 3/244, ad-Daraqutnî och andra. Det sista tillägget är från ad-Dâraqutnis version 2/ 31 och dess berättarkedja är autentisk. Se Zâd ul-Ma’âd av Shu’aib al-Arna’ût och ’Abdul-Qâdir al-Arna’ût 1/337.

Åminnelsen man säger direkt efter Witr-bönen

Kategorier