Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدَ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، ولَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظيِمِ، ربِّ اغْفِرلِي.

Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida. Till Honom hör Herraväldet och all pris och Han är kapabel till allting. Fri är Allah från alla brister och alla lovprisningar tillkommer Allah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Allah är den Störste. Det finns ingen rörelse och ingen styrka förutom med Allahs hjälp och vilja, Den Höge, Den Väldige. Min Herre, förlåt mig.

Lâ illaha illallâhu wahdahu la sharîka lah, lahul-mulku wa lahul-hamd, wa Huwa 'alâ kulli shay'in qadîr. SubhânAllah, walhamdu lillâh, wa lâ ilâha illallâh, wAllahu Akbar, wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâhil-'Aliyyil-'Adhîm, Rabbighfir lî.

Den som säger detta kommer att bli förlåten, och om han åkallar Allah, kommer hans bön att besvaras. Om han utför tvagning och ber, kommer hans bön att accepteras. Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 3 / 39 nr 1105, och andra. Formuleringen här är ifrån Ibn Mâjdah nr 3878. Se Sahîh Ibn Mâdjah 2 / 335.

Åminnelser när man vaknar från sömnen

Kategorier