Allahu Akbar

Profeten (ﷺ) utförde tawâf[1] ridandes på en kamel. Varje gång han passerade hörnet [på Kaba, där den svarta stenen finns], pekade han mot den [med det som han höll i][2] och sade Allahu Akbar.

Al-Bukhârî med al-Asqalânis Fath-ul-Bârî 3/476.

1. Att cirkulera sju varv runt Kaba.
2. En käpp.

Att säga "Allahu Akbar" när man passerar den svarta stenen

Kategorier