Den som innehar tre karaktärsdrag har samlat trons karaktärsdrag

´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allahu ´anh) sade:

"Den som innehar tre karaktärsdrag har samlat trons karaktärsdrag: Att vara rättvis och sann mot sig själv[1], att hälsa på alla och att ge välgörenhet under svåra tider."

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 1/82.

1. Genom att kräva av sig själv det man kräver från andra. Genom att ge Allah Hans rättigheter samt att ge människorna deras rättigheter.
2. Att hälsa på människor man känner och inte känner sprider kärlek och tyder på ödmjukhet, till skillnad från de högmodiga som sällan hälsar på folk.

Att sprida fredshälsningen "as-salâmu 'alaykum"

Kategorier