Det bästa beteendet i islam

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allahu ´anhumâ) berättade att en man frågade profeten (ﷺ) om det bästa [beteendet] i islam. Han (ﷺ) svarade:

”Att du ger mat till andra och hälsar på den du känner och inte känner.”

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 1/55 nr 12 och Muslim 1/65 nr 39.

Att sprida fredshälsningen "as-salâmu 'alaykum"

Kategorier