Ni kommer inte stiga in i paradiset förrän ni tror

Allahs sändebud (ﷺ) sade:

”Ni kommer inte stiga in i paradiset förrän ni tror, och ni tror inte förrän ni älskar varandra. Skall jag inte vägleda er till något som kommer att få er att älska varandra om ni gör det? Sprid fredshälsningen[1] bland er!”

Muslim 1/74 nr 54.

1. as-salâmu ´alaykum.

Att sprida fredshälsningen "as-salâmu 'alaykum"

Kategorier