När en person besöker sin sjuke muslimske broder går han på en väg som leder till paradiset

Profeten (ﷺ) sade:

"När en person besöker sin sjuke muslimske broder går han på en väg som leder till paradiset tills han [kommer fram och] sätter sig. När han satt sig omsluts han av barmhärtighet. Om det är på morgonen ber 70 000 änglar om förlåtelse för honom tills det blir kväll. Och om det är kväll ber 70 000 änglar om förlåtelse för honom tills det blir morgon."

At-Tirmidhî nr 969, Ibn Mâdjah nr 1442, Ahmad 1/97. Se även Sahîh Ibn Mâdjah 1/244 och Sahîh ut-Tirmidhî 1/286 av Shaykh Al-Albânî. Även Shaykh Ahmad Shâkir verifierade den som autentisk.

Belöningen för att besöka den sjuke

Kategorier