Allah är närmast tjänaren under den sista delen av natten

Profeten (ﷺ) sade:

”Allah är närmast tjänaren under den sista delen av natten. Om du då kan tillhöra de som minns Allah under den tiden, så gör det.”

At-Tirmidhî nr 3579, an-Nasâ´î 1/279 och Al-Hâkim. Autentisk enligt Shaykh Al-Albânî i Sahîh ut-Tirmidhî 3/183.

Bön om förlåtelse och ånger

Kategorier