Etthundra gånger [per dag]

Profeten (ﷺ) sade:

”Människor! Vänd er till Allah i ånger! Sannerligen vänder jag mig till Allah i ånger etthundra gånger [per dag].

Muslim 4/2076 nr 6307.

Bön om förlåtelse och ånger

Kategorier