Hundra gånger om dagen

Profeten (ﷺ) sade:

”Jag utelämnar [och missar] ibland[1], så jag ber Allah om förlåtelse hundra gånger om dagen.”

Muslim 4/2075 nr 2702.

1. Profeten var alltid upptagen med att göra mycket dhikr och annat som förde honom närmare Allah. Om han någon gång utelämnade eller glömde något av dessa frivilliga handlingar skyndade han sig att be om förlåtelse. [Se Djâmi’-ul-usûl 4/386]

Bön om förlåtelse och ånger

Kategorier