Mer än sjuttio gånger per dag

Allahs sändebud (ﷺ) sade:

”Vid Allah! Jag ber om Allahs förlåtelse och vänder mig till Honom i ånger mer än sjuttio gånger per dag.”

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 11/101 nr 6307.

Bön om förlåtelse och ånger

Kategorier