Tjänaren är närmast sin Herre då han är i sudjûd

Profeten (ﷺ) sade:

”Tjänaren är närmast sin Herre då han är i sudjûd, åkalla därför mycket [när ni är i sudjûd].”

Muslim 1/350 nr 482.

Bön om förlåtelse och ånger

Kategorier