Jag lämnar din religion, ditt ansvar och dina sista handlingar i Allahs förvar

أَسْتَودِعُ اللهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

Jag lämnar din religion, ditt ansvar[1] och dina sista handlingar i Allahs förvar.

Astawdi'ullâha dînaka, wa amânataka, wa khawâtîma 'amalik.

Ahmad 2/7, At-Tirmidhî 5/499 nr 3443. Se även Imam Al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 2/155.

1. Hans familj och de han lämnar bakom sig samt hans egendom.

Den bosattes åkallan för resenären

Kategorier