Allah! Jag har trätt in i en ny dag

اللَّهُمَّ إنِّي أصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، ومَلائِكَتِكَ، وجَميْعَ خَلْقِكَ، أنَّكَ أنْتَ اللهُ لا إلَهَ إلاَّ أنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ ورَسُولُكَ

Allah! Jag har trätt in i en ny dag. Jag kallar Dig, de som bär Din tron, änglarna och all skapelse att vittna att Du är Allah - ingen har rätt att dyrkas förutom Du. Du är en, Du har ingen vid Din sida - och att Muhammed är Din tjänare och Ditt sändebud.

Allah kommer att rädda den som säger detta fyra gånger på morgonen eller kvällen från helvetes-elden.

Allahumma innî asbahtu ush-hiduka wa ush-hidu hamalata 'arshik, wa malâ´ikatak wadjamî'a khalqik, annaka anta-Allahu lâ ilâha illâ Ant wahdaka lâ sharîka lak, wa anna Muhammedan 'abduka wa rasûluk.

Abû Dâwûd 4/317 nr 5069, Al-Bukhârî i Al-Adab ul-Mufrad nr 1201, An-Nasâ’î i ‘Amal Al-Yaum wal-Laylah nr 9, Ibn Sunnî nr 70, och Ibn Bâz ansåg kedjorna i An-Nasâ’î och At-Tirmidhî vara goda (hasan) i Tuhfat ul-Akhyâr s. 23.

Åminnelser under morgon och kväll

Kategorier