Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah

لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida. Till Honom hör Herraväldet och all pris och Han är kapabel till allting.

Lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, lahul-mulku wa lahul-hamd, wa Huwa 'alâ kulli shay´in qadîr.

Den som säger detta när det blir morgon får samma belöning som att fria en slav från Ismâ´îls söner, tio belöningar skrivs åt honom och tio synder stryks bort från honom. Han höjs tio grader och han är skyddad från djävulen tills det blir kväll. Den som säger det på kvällen får samma belöning tills morgonen.

Abû Dâwûd 4/319 nr 5077, Ibn Mâdjah nr 3867, Ahmad 4/60. Se även Sahîh ut-Targhîb wa Tarhîb 1/270, Sahîh Abû Dâwûd 3/957, Sahîh Ibn Mâdjah 2/331, Zâd ul-Ma’âd 2/377.

Den som säger detta tio gånger när det blir morgon får tio belöningar av Allah och Allah kommer förlåta honom tio synder. Han får samma belöning som att fria tio slavar från Ismâ´îls söner och Allah kommer skydda honom från djävulen. Den som säger detta tio gånger på kvällen kommer att få samma belöning.

An-Nasâ’î i ‘Amal Al-Yaum wal-Laylah nr 24. Se även Sahîh ut-Targhîb wa Tarhîb 1/272 nr 650.

Abû Hurayrah återberättade att profeten ﷺ sade att Allah kommer skriva etthundra belöningar till den som säger detta tio gånger på morgonen och Han kommer förlåta etthundra synder. Han kommer få belöningen för att ha friat en slav och han kommer att skyddas från djävulen hela dagen fram till kvällen. Den som säger det på kvällen kommer att få samma belöning.

Tuhfat ul-Akhyâr av Ibn Bâz s. 55.

Åminnelser under morgon och kväll

Kategorier