I Allahs namn stiger vi in

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

I Allahs namn stiger vi in och i Allahs namn lämnar vi [hemmet] och till Allah vår Herre har vi satt vår tillit.

Säg därefter as-Salâmu ’alaykum till de närvarande.

Bismillâhi waladjnâ, wa bismillâhi kharadjnâ, wa 'alâ-llâhi Rabbinâ tawakkalnâ.

Abû Dâwûd 4/325 nr 5096 och Ibn Bâz ansåg dess kedja vara god (hasan) i Tuhfatul-Akhyâr s.28. I Muslim nr 2018 står det: ”Om någon stiger in i hemmet och nämner Allahs namn vid inträdet samt när han skall äta, säger djävulen: ’Det finns ingen boplats för oss här i kväll och inte heller någon mat’.”

Dhikr när man går in i hemmet

Kategorier