Allah! Jag söker skydd hos Dig

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أّوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

Allah! Jag söker skydd hos Dig från att vilseleda eller vilseledas. Från att få andra att fela eller själv fela [på grund av andra]. Från att förtrycka eller förtryckas. Från att bete mig ignorant eller bli bemött med ignorans.

Allahumma innî a'ûthu bika an adhilla, aw udhall, aw azilla, aw uzall, aw 'adhlima, aw 'udhlam, aw adjhala aw yudjhala 'alay.

Abû Dâwud nr 5094, Ibn Mâdjah nr 3884, An-Nasâ'i 8/268, At-Tirmidhî nr 3427. Se även Shaykh al-Albânîs, Sahîh ut-Tirmidhî 3/152 och Sahîh Ibn Mâdjah 2/336.

Dhikr när man lämnar hemmet

Kategorier