Allah upphöjer personen tio gånger

Profeten (ﷺ) sade:

”Den som ber Allah att upphöja och välsigna mig[1] en gång kommer Allah att upphöja[2] tio gånger på grund av det.”

Muslim 1/288 nr 408.

1. Genom att säga ”Allahumma salli ’alâ Muhammed” eller ”sallâ Allahu ’alayhi wa sallam” och liknande.
2. Genom att Allah prisar personen inför änglarna.

Dygden av att be Allah att upphöja och välsigna profeten (ﷺ)

Kategorier