Den snåle

Han (ﷺ) sade:

”Den snåle är den i vars närvaro jag nämns och som inte ber Allah att upphöja och välsigna mig."

At-Tirmidhî 5/551 nr 3546 och andra. Se även Imam Al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 3/177 och Sahîh ul-Dâmi’ us-Saghir 3/25 nr 2787.

Dygden av att be Allah att upphöja och välsigna profeten (ﷺ)

Kategorier