Så att jag kan besvara hälsningarna

Han (ﷺ) sade:

"Ingen av er ber för mig[1] förutom att Allah låtit min själ återvända så att jag kan besvara hälsningarna.”

Abû Dâwûd nr 2041. Autentisk enligt Al-Albânî i Sahîh Abû Dâwûd 1/383.

1. Genom att säga ”sallâ Allahu ’alayhi wa sallam” och liknande.

Dygden av att be Allah att upphöja och välsigna profeten (ﷺ)

Kategorier