Sannerligen har Allah änglar som färdas på jorden

Han (ﷺ) sade:

”Sannerligen har Allah änglar som färdas på jorden, de förmedlar till mig mitt samfunds böner för mig.”

An-Nasâ’î 3/43, Al-Hâkim 2/421. Autentisk enligt Al-Albânî i Sahîh An-Nasâ’î 1/274.

Dygden av att be Allah att upphöja och välsigna profeten (ﷺ)

Kategorier