Sannerligen når det mig var ni än befinner er

Han (ﷺ) sade:

"Gör inte min grav till en plats som regelbundet besöks. Be istället Allah att upphöja och välsigna mig, för sannerligen når det mig var ni än befinner er."

Abû Dâwûd 2/218 nr 2042, Ahmad 2/367. Autentisk enligt shaykh Al-Albânî i Sahîh Abû Dâwûd 2/383.

Detta är ett bevis för att inte resa till hans grav (ﷺ) eller till någon annans grav heller. Samt att åkallan når den man ber för oavsett var man befinner sig.

Dygden av att be Allah att upphöja och välsigna profeten (ﷺ)

Kategorier