Den bästa åkallan och den bästa åminnelsen

الـحَمْدُ لِلَّـهِ

لَا إِلَهَ إِلاَّ الله

Den bästa åkallan är:

Alla lovprisningar tillkommer Allah.[1]

Och den bästa åminnelsen är:

Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah.

Alhamdu lillâh.

Lâ ilâha illallâh.

At-Tirmidhî 5/462 nr 3383, Ibn Mâdjah 2/1249 nr 3800, Al-Hâkim 1/503 som verifierade den som autentisk och adh-Dhahabî höll med. Se även Imam al-Albânîs Sahîh ul-Djâmî 1/362 nr 1104.

1. Detta då Allah lovat den som tackar Honom att denna skall få mer. Så det blir en indirekt åkallan om att få mer i form av dhikr.

Dygden av att minnas Allah [med tasbîh, tahmîd, tahlîl och takbîr]

Kategorier