Det bestående goda

سُبْحَانَ اللَّـهِ، وَالْـحَمْدُ للّـهِ، وَلَاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّـهِ

Det bestående goda[1] är:

Fri är Allah från alla brister. Alla lovprisningar tillkommer Allah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Allah är större. Det finns ingen rörelse och ingen styrka förutom med Allahs hjälp och vilja.

SubhânAllah, walhamdu lillâh, wa lâ ilâha illallâh, wallâhu Akbar wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh.

Ahmad 3/75 nr 513. Dess berättarkedja är autentisk. Se Madjma’ uz-Zawâ´id 1/297. Ibn Hadjar nämner den i Bulûgh ul-Marâm. Ibn Hibbân nr 840 och Al-Hâkim 1/512 ansåg den vara autentisk.

1. De goda handlingar som görs för Allahs skull i hopp om belöning och vars belöning alltid finns kvar för den som gör dem. Se Koranen 18:46.

Dygden av att minnas Allah [med tasbîh, tahmîd, tahlîl och takbîr]

Kategorier