En av paradisets skatter

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ باللـهِ

Han (ﷺ) sade:

”Abdullâh bin Qays! Skall jag inte berätta för dig om en av paradisets skatter?” Jag sade: ”Jo, Allahs sändebud!” Han sade: ”Säg:

Det finns ingen rörelse och ingen styrka förutom med Allahs hjälp och vilja.”

Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh.

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 11/213 nr 4205 och Muslim 4/2076 nr 2704.

Dygden av att minnas Allah [med tasbîh, tahmîd, tahlîl och takbîr]

Kategorier